ΡΙΖΙΚΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

Ριζική αποτρίχωση 5 λεπτά 23,00 €
Ριζική αποτρίχωση 10 λεπτά 40,00 €
Ριζική αποτρίχωση 15 λεπτά 57,50 €
Βελόνα ριζικής αποτρίχωσης 18,00 €