ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Μακιγιάζ βραδινό - δοκιμαστικό νύφης  70,00 €
Μακιγιάζ βραδινό (ΣΑΒ/ΚΟ)  80,00 €
Α) Μακιγιάζ νύφης (έξω) 450,00 €
Β) Μακιγιάζ νύφης (έξω) 300,00 €
Μακιγιάζ συνοδευτικό γάμου  80,00 €